Mida meeles pidada intervjuud läbi viies?

Kutsudes intervjuule sobivaid kandidaate, oleks hea meeles pidada mõnd olulist punkti, et intervjuu läheks sujuvalt ning sellest jääks meeldiv kogemus nii kandidaadile kui ka ettevõttele endale. Järgnevalt on välja toodud mõned näpunäited, mida silmas pidada kui oled valmistumas tööintervjuude läbiviimiseks:

 1. Loo positiivne ning avatud õhkkond
  Loo juba intervjuu alguses positiivne õhkkond, alusta näiteks mõne naljaga või valmista ette mõni hea jääd murdev küsimus. Ära unusta ka ennast ja ettevõtet tutvustada. See loob koheselt vabama ja ka võrdsema õhkkonna, kus kandidaat saab ennast hästi tunda ja julgemini enda tausta või kandideerimismotiive tutvustada.

 2. Tutvu intervjuule tuleva kandidaadi CV-ga
  Tutvu põhjalikult kandidaadi CV-ga ning värbajatelt saadud informatsiooniga. Sel viisil võid saada ideid, mida täpsemalt soovid tema käest intervjuu käigus küsida ning mis teemadel lähemalt peatuda. Antud soovitus võib küll tunduda küllaltki iseenesest mõistetavana, kuid sellegipoolest on oluline süvitsi tutvuda iga kandidaadi avaldusega. See see näitab kandidaadile, kuivõrd olete huvitatud tema kandidatuurist ning kui tõsiselt suhtute uue töötaja otsingutesse.

 3. Valmista ette intervjuu küsimused ja planeeri kogu kohtumine ajaliselt läbi
  Paberile võib reastada üles kümneid küsimusi, mida kõike soovid kandidaadilt teada saada, kuid arvesta ka küsimise ja vastamise peale kuluva ajaga. Enne vestlust on oluline mõelda läbi kogu intervjuu kestvus ning küsimustele kuluv aeg. Üheks võimaluseks on jaotada küsimused erinevateks teemablokkideks ning liikuda üldisematelt küsimustelt spetsiifilistemate poole. Sageli vastavad kandidaadid ühele küsimusele vastates ära ka mõne teise nimekirjas olnud küsimuse. Seega küsi võimalikult avatud küsimusi ja anna kandidaadile võimalus oma mõtteid selgitada. Sel viisil on kogu vestlus sujuvam ning on ka kergem ajaraamides püsida.
  Peale intervjuud oleks hea küsimusi analüüsida, et mõista, kas kõik küsitu on vajalik ja täidab oma eesmärki. Sel viisil on võimalik ehk järgmist intervjuud veelgi efektiivsemalt läbi viia.

 4. Suhtu kandidaati positiivselt ning eelarvamusteta
  Kui oled otsustanud kandidaadi kutsuda vestlusele, siis suhtu temasse eelarvamusteta ja kui oma potentsiaalsesse uude tiimiliikmesse. Intervjuu ei tohiks kujuneda ülekuulamiseks ning kahtluste esitamiseks ja nendele kinnituste otsimiseks. Kandidaat ei tohiks tunda, et vestluse eesmärgiks on selgitada, mida kõike on ta valmis tegema, et tagada endale koht teie ettevõttes. On mõistetav, et vestlus peab olema põhjalik ning läbi arutama ka kandidaadi kandideerimismotiivid ning tulevikuplaanid, kuid see võiks olla läbi viidud pigem positiivses võtmes. Samuti tuleb arvesse võtta, et intervjuu on vastastikune ning nii nagu tööandja tahab veenduda kandidaadi sobivuses, siis ka kandidaadi jaoks on vestluse eesmärgiks mõista, kas just see tööandja ja ametikoht on tema jaoks sobivaim.

 5. Mida teha kui mõistad vestluse kestel, et see kandidaat ilmselt Teie ettevõttesse siiski ei sobi?
  Võib juhtuda, et kandidaat vastab mõnele võtmeküsimusele viisil, mis annab märku, et ta siiski Teie ettevõttesse ei sobi. Oluline on viis, kuidas sellise teadmise juures intervjuud jätkata. Üks võimalus on jätta vahele mõned küsimused ja juhtida vestlus kiirema lõpu poole. Alati on hea kui olla kandidaadiga võimalikult aus ja läbipaistev. Kui on aru saada, et ettevõtte poolt pakutav ja kandidaadi ootused ei kattu, siis võib seda talle viisakalt öelda ning intervjuu lõpetada. Seejuures tuleks olla viisakas ning positiivselt meelestatud, sest kandidaat kannab edasi kandideerimiskogemust lisaks endale ka oluliselt laiemale ringile.

 6. Kohtumise lõpetamine ning edasise informatsiooni jagamine
  Intervjuu lõppedes on oluline anda kandidaadile teada kui kaua võib minna tagasiside saamiseni. Kui on soovi jätkata temaga ka teises voorus, siis tuleks informeerida, millised on protsessi edasised sammud. See annab kandidaadile kinnitust, et vestlus oli edukas ning hoiab teda motiveerituna. Kui on teada, et edasiste sammude osas otsuste tegemisega läheb kauem aega, siis on oluline seda kandidaadile öelda, et ta ei hakkaks muretsema, et teda on ära unustatud. See annab kandidaadile kindlustunde ja vähendab tõenäosust, et ta võtab selle aja jooksul vastu mõne teise pakkumise.

Kui soovid täpsemalt teada, mida kandidaadid tööintervjuu puhul oluliseks peavad, tutvu meie läbi viidud uuringuga:

Uuring – mida kandidaadid tegelikult tööintervjuude puhul oluliseks peavad?