Kuidas aitavad karjääriüritused kaasa ettevõtte värbamistele?

Kliendilugu: Work in Estonia

Eelmisel suvel viis aTalent koostöös Work in Estonia’ga läbi ürituse Kickstart Your Career in Estonia, mis oli suunatud eelkõige just välistudengitele, kes siin oma karjääri alustada soovivad. Käesolevas postituses räägime lähemalt selliste karjääriürituste kasuteguritest.

Karjääriüritus välistudengitele Eestis

Varasuvine õhtu Telliskivi Loomelinnaku Vaba Lava teatrikeskuses täis inspireeritud inimesi ja inglise keelset suminat – mis toimub? aTalent ja Work in Estonia viisid üheskoos läbi meeleoluka karjääriürituse Kickstart Your Career in Estonia. Üritus oli suunatud Eestis õppivatele välistudengitele ning atraktiivsetele tööandjatele, eesmärgiga viia kaks osapoolt omavahel kokku ning luua kauakestvaid töösuhteid. Üritusel osales 4 ettevõtet – Veriff, Bolt, Studioworks, ja Proekspert.

Milline oli aTalenti poolne panus?

aTalenti panus ürituse läbiviimisel oli peamiselt kontseptsiooni loomine, ürituse turundamine kandidaatide seas ning tugevaimate kandidaatide selekteerimine, kuid jooksvalt abistasime ka muude tegevustega. Eelnevalt jagasime infot ürituse kohta erinevates sotsiaalmeedia kanalites ning ka läbi mõne saatkonna, eemärgiga kõnetada õiget sihtrühma. Kandidaatide arv ületas ootuseid ning valisime kõigi kandideerijate seast välja sobivaimad, kes said kutse üritusel osaleda. Need, kes seekord valikust välja jäid, said selle kohta ka viisaka teate.

Ürituse kontseptsioon

Kohapeal jagati osalejad võrdsetesse gruppidesse, kellega koos käidi hiljem läbi kõik esindatud tööandjad. Ettevõtted mõtlesid ürituse tarbeks eelnevalt välja lõbusad ja kaasahaaravad tegevused või töötoad, millega kandidaate kõnetada ning saada juba ka aimu nende sobivusest otsitavatele positsioonidele. Gruppidel oli iga ettevõtte juures aega 30 minutit, et lahendada ettenähtud ülesanded ning tutvuda lähemalt ettevõtte esindajatega. Muu hulgas oli ettevõtetel võimalus tutvustada lähemalt ka enda üldist töökultuuri ning otsitava positsiooni sisu.

Kogu ürituse lükkas käima Aino-Silvia Tali, kes rääkis motiveeriva eduloo enda karjääritee kujunemisest. Sellele järgnes Work in Estonia esindaja Leonardo Ortega poolt juhitud paneeldiskussioon, kus osales igast kohaletulnud ettevõttest üks inimene. Paneeldiskussiooni eesmärgiks oli tutvuda lähemalt ettevõtetega ning saada rohkem infot selle kohta, millest nad oma tegemistes juhinduvad. Vestlusringi tegi eriliseks asjaolu, et otsustasime teha rollide vahetuse ning panime tööandjad intervjueeritava rolli, kus igal esindajal tuli oma ettevõtte vaatevinklist vastata tuttavatele küsimustele klassikalistelt tööintervjuudelt. Tulemuseks oli lõbus vestlus, mis aitas kandidaatidel mõista eeliseid intervjueeritavates ettevõtetes töötamise osas.

Kickstart Your Career in Estonia oli väga hästi organiseeritud üritus ning loominguline viis, näitamaks, kuidas karjäär võib ootamatult muutuda. Oli väga tore kuulda kogenud inimeste käest, milliseid võimalusi võib töö pakkuda. Mulle väga meeldis, et sain läbi erinevate mänguliste ülesannete rohkem aimu ettevõtte kohta. See oli väga lahe viis, kuidas saada tööandjatest ülevaadet ning mõista, kas ma ise sobiksin antud positsioonile.

Sellel üritusel osalemine oli minu töökogemuse alguseks Eestis, mille eest olen väga tänulik ning soovitan seda ka teistele.

Maria del Mar Salazar, Veriff

Põhiosa lõpetuseks oli kõikidel osalejatel võimalus vabas õhkkonnas üksteisega tutvuda ja vestelda ning seda kõike maitsvaid suupisteid nautides. See oli kõikidele heaks võimaluseks saada uusi kontakte tulevikuks. Meeldiv oli näha, et jututeemasid osapoolte vahel oli palju ning ruumi täitis mõnus sumin.

aTalenti meeskonnal on väga hea meel, et ürituse lõppedes avaldasid palju osalejad positiivset tagasisidet ürituse korraldamise ja toimumise eest ning avaldasid soovi uue samalaadse ürituse toimumiseks. 

“Pöördusime aTalenti poole, et aidata tööandjaid leida talente välistudengite seast. Kuigi aega oli vähe ning projekti tingimused muutusid pidevalt, koostöö aTalentiga sujus väga hästi ning suutsid professionaalselt toime tulla kõikide väljakutsetega. Ma tänan hea koostöö eest!

Leonardo Ortega, Work in Estonia

Kas ka teie ettevõttel võiks sarnasest üritusest kasu olla?

Seda tüüpi talendiüritused on suurepärane viis andmaks potentsiaalsetele kandidaatidele aimu sellest, milline on töökultuur just teie ettevõttes, tehes seda lõbusal ja meeldejääval viisil. See omakorda kandub kindlasti edasi ka teie üleüldisele tööandja kuvandile turul. Kui oled huvitatud sarnasest üritusest, eesmärgiga viia oma ettevõte kindla sihtrühma talentideni, siis võta meiega ühendust ning saame arutada, millise kontseptsiooniga üritus võiks teie ettevõtte sihtrühmaga kõige paremini sobida. 

Võta meiega ühendust

Kristjan vastab hea meelega võimalikele lisaküsimustele seoses karjääriüritustega.

I accept Terms and conditions