Teenused tööandjatele

Aitame muuta Sinu äri edukamaks.

Vaata ettevõttele suunatud teenuseid

Renditööjõud

plus Created with Sketch.

Paindlikkus värbamisel.

Kiire ja tõhus lahendus kui värbamisevajadus on prognoositust suurem, töösuhte kestus on ebamäärane või kui riskitegureid on palju.

plus Created with Sketch.

Riskide minimeerimine.

Enne pikaajalise töösuhte alustamist saate veenduda, et mõlemad osapooled on pühendunud.

plus Created with Sketch.

Leidke talente ajutisteks vajadusteks.

Suurepärane lahendus suve- või projektitööks, asendajateks ja hooajalisteks vajadusteks.

Sihtotsing.

plus Created with Sketch.

Vajaduste ja sihtrühma mõistmine.

Selgitame välja Sinu tegelikud vajadused ja nendele vastavad profiilid, samuti aitame kujundada Sinu ettevõtte jaoks sobivad müügiargumendid.

plus Created with Sketch.

Usaldusliku õhkkonna loomine.

Usaldus on sihtotsingu puhul äärmiselt oluline. Me käsitleme nii kliendilt kui kandidaatidelt saadud informatsiooni suurima hoolsusega.

plus Created with Sketch.

Passiivsete tööotsijateni jõudmine.

Me leiame tee ka passiivsete kandidaatideni. Leiame üles talendid, kes juba töötavad, kuid kelle järele on suur nõudlus.

aTalenti professionaalne suhtlus ja profiili mõistmine on meile korduvalt toonud väga tugevaid kandidaate.

Tanel Tarum, partner

@1Partner

Otsi & Palka

plus Created with Sketch.

Jõua õige sihtrühmani.

Meie konkurentsieeliseks on noorte spetsialistide sügavuti mõistmine.

plus Created with Sketch.

Säästa aega ja ressursse.

Meie oskuslikud värbajad on alati abiks aeganõudva ja tihti närvesööva värbamistegevuse juures.

plus Created with Sketch.

Suurepärane kandideerimiskogemus.

Kandideerija rahulolu on meie äri võti ja me anname kõigile kandidaatidele personaalset tagasidet.

Väga edukalt saadi hakkama esialgu pea võimatuna näiva värbamisega. Kindlasti teeme ka tulevikus koostööd.

Maris Männik-Gaite Cruz,
Head of Business Services & Outsourcing

@BDO Eesti

Koondamiskonsultatsioon on hea viis näitamaks, et Sinu ettevõtte väärtustab oma inimeste jätkuvat arengut ka siis, kui teie teed olude sunnil lahknevad.

plus Created with Sketch.

Tööturu hetkeolukord.

Töötajal tekib parem arusaam hetkeseisust ning uutest võimalikest väljakutsetest. Lisaks saab ta professionaalset nõu oma kandideerimisdokumentide ning võimalike kanalite kohta.

plus Created with Sketch.

Töötaja huvide ja tugevuste väljaselgitamine.

Üheskoos leiame parimad võimalikud lahendused Sinu töötaja järgmiseks väljakutseks.

plus Created with Sketch.

Kindlustunde tagamine.

Ettevõtte töötajate motiveerimine ja neile turvatunde tagamine näitamaks, et tööandja hoolitseb nende eest ka keerulistel aegadel.

Tööandja bränding.

plus Created with Sketch.

Parem positsioon tööturul.

Leia tee nii aktiivsete kui passiivsete tööotsijateni, et teha valik rohkemate talentide hulgast.

plus Created with Sketch.

Lihtsam ja kiirem värbamisprotsess.

Ettevõte ei pea ennast kandidaatidele müüma – nad tulevad teie juurde ise.

plus Created with Sketch.

Rohkem pühendunud töötajad.

Hea maine ja jagatud väärtused kasvatavad töötajates pühendumust.

Kuigi aega oli vähe ning projekti tingimused muutusid pidevalt, sujus koostöö aTalentiga väga hästi ning kõikide väljakutsetega tegeleti professionaalselt.

Leonardo Ortega, Partnersuhete spetsialist

@Work in Estonia