Tähelepanekuid eriolukorra kolmest esimesest nädalast

Nii nagu iga viimnegi ettevõte maailmas täna, peame ka meie hetkel ümbritsevaga kohanema. Seisame silmitsi raskustega mida kindlasti ei saa vältida ning nende mõju vähendamiseks tuleb olla loov ja dünaamiline. Kuna iga äri suurimaks väärtuseks on selle kliendid, tulebki aegadel nagu praegu, lähtuda klientide olukorrast ning lahendada probleeme ühiselt.  

Eriolukorra kolmel esimesel nädalal oleme teinud tööd peamiselt kahe missiooniga: esiteks teavitada oma kliente, et olenemata olukorrast teeme meie enda tööd sama entusiastlikult kui ennegi ning, et meie peale saab endiselt loota. Teiseks, näha suurt pilti olukorrast “uskumata pimesi meedias kuuldut”, vaid suheldes otse kõikvõimalikes sektorites tegutsevate ettevõtetega. Kuna olukord tänase pandeemiaga on alles “lapsekingades” on ka kindlasti olukorrad ettevõtetega pidevas muutumises. Seda iseloomustab hästi klientidega suheldes kõige enim kõrva jäänud repliik: „Tegutseme üks päev korraga“. Viimase kahe nädala põhjal võiks Eestis tegutsevaid ettevõtteid jagada nelja häirituse astmesse: muretud; häiritud; tugevalt häiritud; löök allapoole vööd.

 „Muretu“

IT sektori ettevõtetega vesteldes jäi kõrvu kõlama nende kõigi ühtselt muretu toon. Töökohad on kolitud kodukontoritesse ning rohkem on e-koosolekuid, kuid survet äritegevusele sisuliselt ei ole. Enamikel meie IT sektori klientidest on olnud õnn end siduda pikaajaliste lepinguliste projektidega, tänu millele hetkeolukord töömahu vähenemist veel kindlasti tekkida ei lase. Küll aga on uute inimeste värbamine raskendatud just tänu sellele, et silmast silma intervjuude tegemine ei ole tänases olukorras võimalik. Ometigi peame tõdema, et see on vaid olukord meie klientide seas. Indrek Kald kirjutas enda 30. märtsil ituudised.ee avalikustatud artiklis, et kolmandik Eesti tarkvaraarendusfirmadest kaalub saabunud majanduskriisi tõttu töötajate palkade vähendamist ning inimeste koondamist. Artikkel tugineb infole, mis on saadud Eesti tehnoloogiaettevõtte Allies Digital poolt koostatud uuringule. Uuringus osalenud 15 Eesti ITK ettevõttest on 73% langetanud teenuse hinda teatud kliendisegmentidele, 67% saanud klientidelt teateid maksetähtaegade ajatamisest, 53% kaotanud projekte viimase kolme nädala jooksul.

Kommunikatsiooni/ PR agentuuride mõjutatus hetkeolukorrast on pigem positiivne kui negatiivne. Jah, kodukontorite formaadis töö tegemisega kaasneb administratiivseid lisaliigutusi, aga etteantav töömaht olemasolevate klientide poolt liigub positiivses trendis- Jõudu tööle!

„Häiritud“

Selles kategoorias on peamiselt ettevõtted, kes on majandusliku mõju avaldumise II laines, ehk ollakse otseselt mõjutatud enda kliendiga toimuvast. Peamiselt on nende tegevusvaldkond toetamas mõnda suuremat tegevusvaldkonda. Näiteks erinevad inseneribürood; arhitektid, kinnisvarateenused; logistika jms. Ebakindlus uute projektide või lepingute võitmiseks on olemas, kuid igapäevane töö käib edasi täpselt niisamuti kui varem.

 „Tugevalt häiritud“

B2C- toitlustus, kaubandus, transport. Ei pea pikalt juurdlema, miks eraklientidele suunatud äridel on hetkel olukord tõsisem kui muidu, kuna peamine klientuur on seoses eriolukorra meetmetega kodune.

Kindlasti leevendab mõningate selliste ettevõtete olukorda loov mõtlemine ning partnerlus relevantsete koostööpartneritega- näiteks kaupade kohaletoimetamine kodudesse.

B2B müügifirmad. Situatsioonis, kus ettevõtted on finantsiliselt ettevaatlikumad ning mõtlevad kõikvõimalikud investeeringud põhjalikumalt läbi on B2B suunal müüki tegevatel ettevõtetel enda teenuste müük raskendatud. Siinkohal tuleb mõelda raamidest välja ning tuua enda teenustesse või kaupadesse või sootuks ka nende hindadesse sisse paindlikust. Peame mõistma, et oleme selles olukorras kõik koos. Ka meie kuulume siia katergooriasse ning töötame igapäevaselt selle nimel, et mitte lihtsalt müüa meie teenuseid enda klientidele, vaid saada aru klientide tegelikest vajadustest keerulistel aegadel ning pakkuda nende väljakutsetele lahendusi. 

„Löök allapoole vööd“

Majutusteenused, üritusturundus, meelelahtus, turism. Kõikide nende tegevusvaldkondade tooted ja teenused on meie tavalises igapäevaelus nii iseenesestmõistetavad ja nauditavad. Paraku on meie hetkelised liikumiste ja kogunemistega seotud piirangud ennekõike laastava mõjuga just neile. Seda on kurb tõdeda, kuid kindlasti kaotame nendest valdkondadest me eriolukorra lõpuks nii mõnegi tubli tegija. Kuid ajutine innovatiivne olukorrale lähenemine võib raskel perioodil tuua leevendust. Näiteks on meie kliendiks on üks eestis tunnustatud üritusturundus ettevõte, kes hakkas ärevate aegade alguses koheselt keskenduma enda teenuste veebi viimisega- ürituste stream-ülekanded, webinarid jne, mis on ka kandnud edu- meie kiidame!

Nagu öeldakse, siis kriisis jäävadki ellu kõige tugevamad ja leidlikumad. Et käesolevast olukorrast veelgi tugevamatena väljuda, oleme ka meie klientide soovidele avatud ning valmis pakkuma keerulistel aegadel oma abikäe ettevõtetele, kes seda vajavad. Näiteks oleme keerulisel ajal pakkumas nii renditööjõudu, et töötajate palkamisega kaasnevaid riske oma klientide jaoks miinimumini viia. Teine olulisem päästerõngas on Koondamiskonsultatsioon ettevõtetele, kellel antud olukorras ei jää muud üle, kui suuremad korrektuurid oma meeskonnas ette võtta. Saame pakkuda tuge, konsultatsioone ning abistavat materjali koondatud töötajatele, et nende šansse tööturul märkimisväärselt tõsta ning võimaluse korral viia nad kokku potentsiaalsete tööandjatega meie võrgustikus. 

Allikas:

https://www.ituudised.ee/uudised/2020/03/30/kolmandik-arendajaist-kaalub-koondamist-ja-palgalangetust

Loe edasi meie blogis

2020. aasta oli paljudele väljakutseterohke ja pingeline aasta, kuid kahtlemata oli see ka õpetlik ning arendav...

Kuidas palka juurde küsida?
Täna on selge, et eriolukorra tõttu tekkinud tööpuudus ja palgakärped on paljudel elu peape...

Eriolukorra analüüs
2020. aasta märtsis aset leidnud ülemaailmne lockdown tõi kaasa suured majanduslikud kahjud, kuid o...