Tagasiside olulisus

Viimasel ajal, kus ettevõtted konkureerivad omavahel parimate kandidaatide pärast, on hakatud üha enam rääkima tööandja kuvandist (brändist). Ettevõtted on hakanud mõistma, et nad peavad ise pingutama, et ligi meelitada endale potentsiaalseid talente. Üheks väga lihtsaks viisiks, kuidas luua positiivne tööandja bränd on anda alati kõikidele kandideerijatele tagasisidet. Nii nagu paljud ettevõtted soovivad oma klientidelt saada tagasisidet oma toote või teenusega rahulolu kohta, siis ei tohiks ära unustada ka kandidaate, kes soovivad teie organisatsiooniga liituda.

CV.ee tööportaali poolt tehtud uuringus (2019) selgus, et 79% inimestest peab tagasisidet väga oluliseks ning oluliseks 16% vastanutest. Seega võib tõdeda, et väga suur osa tööotsijatest siiski soovib alati saada tagasisidet ning vaid väga vähestele ei ole see oluline. Üllatav oli asjaolu, et alati on saanud tagasisidet ainult 8,7% vastajatest ning mõnikord on saanud tagasisidet 75% kandideerijatest. Selgus, et 16,6% vastanutest ei ole kunagi tagasisidet saanud. Ka meie meeskonna varasemate kogemuste põhjal oleme näinud, kuidas paljud ettevõtted ei anna tagasisidet ning see loob neist halva kuvandi. Seetõttu ei pruugi kandidaadid enam tulevikus samasse ettevõttesse uuesti kandideerida. Oleme kuulnud ka juhtumitest, kus kandidaat peab ise küsima ettevõttelt tagasisidet, isegi kui ta on käinud ühel või enamal kohtumisel. 

Miks on oluline anda kandidaatidele tagasisidet?

Tuleb meeles pidada, et iga kandidaat on väärtuslik ning kannab endaga edasi kandideerimiskogemust. 

Suur osa tööotsijatest soovib olla informeeritud kandideerimisprotsessist, isegi eitava vastuse puhul. Võib eeldada, et kui kandidaadiga ei ole protsessi käigus või pärast konkurssi lõppu ühendust võetud, siis see juba näitab välja, et ta ei osutunud väljavalituks, kuid selline tegevus ei loo ettevõttest kandidaadi jaoks positiivset kuvandit. Teisalt võib antud kandidaat olla teie organisatsiooni jaoks sobilik paari aasta/aja pärast mõnele teisele positsioonile. Tihti jäävad sellised ebameeldivad kogemused rohkem meelde ning võb juhtuda, et inimene, kes jäi tagasisideta, loobub tulevikus kandideerimast. 

Üks olulisemaid teemasid, millele mõelda, on ettevõtte väline kuvand ja atraktiivsus potentsiaalsetele kandidaatidele. Negatiivsed kogemused jäävad tihti paremini meelde kui positiivsed ning leiavad ka rohkem kajastust. Tuleb meeles pidada, et üks vestlusel käinud ilma tagasisideta jäänud kandidaat võrdub tegelikult juba rohkem kui ühe inimesega, sest ta räägib seda oma pereringis, sõpradele ja sugulastele. See tähendab, et ka teistele jääb teie ettevõtte meelde negatiivse kuvandiga. Tihti kiputakse oma kogemusi jagama sotsiaalmeedias, kus info levib väga kiiresti ning jääb internetiavarustesse pikaks ajaks. See võib luua paljudele ettevõttest vale ettekujutuse või tekitada tunde, et sinna ei soovita kandideerida. Vastupidiselt, kui olete pakkunud kandidaadile äärmiselt positiivset värbamiskogemust ning isegi kui ta ei saanud teie juurde tööle, soovitab ta teid siiski oma tutvusringkonnas ja jagab oma meeldivat kogemust teistega. 

Tagasiside on justkui vastastikuse austuse avaldamine, näidates kandidaadile, et tema aega  ja panust väärtustatakse. Selle puhul on oluline meeles pidada, et võiks välja tuua ka põhjenduse, miks inimene ei osutunud valituks.  

Soovitused tagasiside andmisel:

  • Anna alati kõikidele kandidaatidele tagasisidet. Isegi kui neid on väga palju, üle 100 või rohkemgi, siis loo endale tagasiside põhi ning teavita kõiki, et konkurss on lõppenud ning nad ei osutunud valituks.
  • Juba kohtutud kandidaatidele anna personaalne tagasiside.
  • Tagasiside andmisel tuleb alati olla tähelepanelik, et ei pöördutaks inimese poole vale nimega. Seda eriti siis, kui kasutatakse copy-paste lähenemist. 
  • Ole alati viisakas, juriidiliselt korrektne, professionaalne ning vajadusel valmis oma otsust telefoni teel selgitama. Tagasiside võiks olla konstruktiivne ja aidata kandidaadil areneda või saada aru põhjustest, miks ta ei osutunud valituks. Hästi edastatud tagasiside aitab töö otsijal panustada oma arendamist vajavatele külgedele või mõelda enda esitlemise, CV koostamise kui ka selle peale, kas antud positsioon on üldse tema jaoks sobiv. Lõppkokkuvõttes tunneb kandideerija, et ta sai antud protsessist midagi kasulikku, hoolimata sellest, et ta ei osutunud valituks.

Soovitame olla värbamisprotsessis võimalikult läbipaistev ning informeerida kandidaate erinevatest olukordadest, mis võivad tekkida. Kandidaatidel tasub samuti meeles pidada, et ka nemad peaksid andma tööandjale märku, kui ei soovi enam kandideerimisprotsessis jätkata ning loobuvad kokkulepitud kohtumisest/intervjuust. Oleme varasemalt oma blogis välja toonud, et  millised võivad olla tagajärjed kui jätad kokkulepitud töövestlusele kohale ilmumata. Selle kohta on võimalik lugeda siit. 

Allikas:

 CV.ee (2019) Uuring: kui oluline on tööle kandideeriva inimese jaoks tagasiside?

https://tooelublogi.ee/2019/08/05/uuring-kui-oluline-on-toole-kandideeriva-inimese-jaoks-tagasiside/

Loe edasi meie blogis

2020. aasta oli paljudele väljakutseterohke ja pingeline aasta, kuid kahtlemata oli see ka õpetlik ning arendav...

Tööotsimise protsess on mitmeti justkui elukaaslase valimine. Nii uue töö kui kaaslase otsingul tuleb täpselt kindlaks t...

Töökoha vahetusele mõeldes ning enne uuele positsioonile kandideerimist mõtlevad kandidaadid mitmetele erinevatele aspek...