Online onboarding eriolukorra ajal

Online onboarding eriolukorra ajal

Käesoleva kriisi valguses on nii mõnelgi tööandjal tekkinud küsimus: “Kuidas korraldada uue inimese väljaõpet, kui kõik töötajad on kodukontorites?” See küsimus ei ole võõras ka meile – vahetult enne eriolukorra väljakuulutamist liitus meie tiimiga uus müügiinimene. Olime ise sarnase dilemma ees – kuidas korraldada koolitusi, kas me suudame omalt poolt pakkuda parimaid tingimusi uue inimese väljaõppeks ning kuidas kogu see protsess välja kujuneb?

Mis on hirmud tööandja jaoks?

Uued olukorrad võivad olla küll väga õpetlikud, kuid samaaegselt ka hirmutavad. Ka meie jaoks oli küsimus õhus, et kuidas anda uuele töötajale piisavalt põhjalikku ülevaadet ettevõttest ja selle toimimisest interneti teel. Peamisteks murekohtadeks olid töötaja tehtud töö kohta ülevaate omamine ning meiepoolse väljaõppe kvaliteedi tagamine, võttes arvesse töökoormust ning uue informatsiooni rohkust. Uues töökohas alustades on uut informatsiooni väga palju ja õppimise kiirus sõltub juba suuresti inimesest endast. Teades, et meie onboarding on küllaltki mahukas, olime samuti esmalt mures, kas kontoris olemise võimaluse puudumine võib seda veelgi raskendada. Ilmselt olime kõik võtnud ühiselt kontoris teineteise kõrval töötamist nii iseenesest mõistetavana ning nüüd olles sellisest töövormist ilma jäänud, mõistsime, et tuleb leida uued alternatiivsed lahendused onboardingu läbiviimiseks.

Olime valmis ka selleks, et väiksed ja praktilised olukorrad võivad tekitada arusaamatusi – näiteks internetiühenduse kadumine konverentsikõne ajal või kodus töötamisest tulenevad erinevad töögraafikud,  millest lähtuvalt pole võimalik suhelda ning saada vastuseid küsimustele sama kiiresti kui kontoris olles. Olime mõelnud ka sellele, et paljudele ei pruugi kodukontoris töötamine olla kõige mugavam lahendus ja töötajad väsivad sellisest töö tegemise viisist ära, mis omakorda tekitab motivatsiooni languse. Vaatamata eelmainitud hirmudele ja kahtlustele otsustasime siiski hüpata vette veidi tundmatus kohas ning värbasime oma tiimi uue töötaja ajal, mil tuli onboarding läbi viia täielikult interneti vahendusel.

Millised on veebipõhise onboardingu murekohad ja positiivsed küljed uue töötaja jaoks? 

Küsisime meie kõige uuema tiimiliikme käest, kes on just hiljuti läbinud veebipõhise väljaõppe, mida tema sellest kõigest arvas ning mis olid esmased mured. “Ilmselt kõige suurem raskus, mis ei ole muidugi ületamatu, on oma uute kolleegidega samastumine. Veetes palju aega koos uute inimestega, õpime neid kiiremini tundma, teame, kuidas nendega suhelda ja seeläbi tunneme ennast vabamalt. Seetõttu on olnud oluline tööandja poolt organiseerida piisavalt ühiseid virtuaalseid koosolekuid, mis aitavad uuel töötajal rohkem oma kolleegidega aega veeta. Meeskonnatöö aluseks on kindlasti usaldus ning hea läbisaamine kolleegide vahel. Siinkohal tahan tänada oma uusi kolleege, kes on uue ameti ja meeskonnaga liitumise teinud väga lihtsaks ning huvitavaks. Tunnen end nagu oleksin meie meeskonnas olnud juba väga pikka aega.”

Uurisime ka seda, et mis on uue tiimiliikme jaoks olnud positiivsed küljed kogu selle protsessi juures. Online onboardingu heaks osaks võib pidada veidi vabamat ja mugavamat keskkonda. Kodus tunneb inimene ennast hästi, enesekindlalt ning seeläbi on vähem stressi ja pingeid. See kõik lihtsustab uute teemade omandamist ja võimaldab kiiremini tegutsema asuda. Isiklikust vaatepunktis ma ei arva, et kardan töist kontori keskkonda – pigem isegi eelistan seda, kuid siiski leidub palju inimesi, kes võivad ennast uues keskkonnas veidi ebakindlalt tunda ja see mõjutab nende esialgset arengut uues töökohas.”

Mida uut ja huvitavat on võimalik tööandjal läbi selle protsessi õppida?

Mõni lõik tagasi välja toodud hirmud on suures osas osutunud ebatõeseks. See aeg on meile tööandjana õpetanud kõige rohkem seda, kui oluline on pidev suhtlemine. Online onboarding on aidanud meil veelgi paremaks ja efektiivsemaks muuta enda väljaõppe süsteemi ning ülesehitust. Sageli tehakse asju harjumustest, kuid nägime ka ise, et tänu uutele olukordadele on võimalik oma protsesse uuesti hinnata ning vajadusel viia läbi uuendusi ja muudatusi. Samuti tulid välja teemad, mis on võimalik ära katta palju kiiremini, kui oleksime seda teinud kontoris läbiviidava koolituse käigus.

Kokkuvõtteks saame öelda, et kuigi esmapilgul võib online onboarding tunduda uudne, hirmutav ja aeganõudev, siis enda näitel võime julgelt väita, et tegelikkuses on see vägagi tehtav ning positiivne kogemus! Saame siinkohal kindlasti abiks olla ka Sulle. Kui soovid leida enda ettevõttesse uusi töötajaid ning viia läbi online onboardingut, siis võta meiega julgelt ühendust, et saaksime ühiselt mõelda, kuidas teha see protsess kõigi osapoolte jaoks võimalikult efektiivseks.

Loe edasi meie blogis

2020. aasta oli paljudele väljakutseterohke ja pingeline aasta, kuid kahtlemata oli see ka õpetlik ning arendav...

Kuidas palka juurde küsida?
Täna on selge, et eriolukorra tõttu tekkinud tööpuudus ja palgakärped on paljudel elu peape...

Eriolukorra analüüs
2020. aasta märtsis aset leidnud ülemaailmne lockdown tõi kaasa suured majanduslikud kahjud, kuid o...