Mis on värbamisagentuur ja kuidas selle abil leida endale uued väljakutsed?

22.07.2020 | Gerth Treufeldt |

Liitu kohe! 

Värbamisagentuur on ettevõte, mis tegeleb töötajate ja tööandjate kokkuviimisega ning erinevate personalialaste konsultatsiooniteenuste pakkumisega. Värbamisteenuste kasutamiseks on igal ettevõttel omad põhjused. Töötajate värbamine võib võtta palju aega ja sellest tulenevalt võib see kujuneda vaevaliseks protsessiks, sest tihti on väga keeruline leida piisavalt aega ja vahendeid, et teha seda tulemuslikult. Värbamine osutub tihti ka oodatust palju pikemaks protsessiks, sest tööandja peab sageli läbi vaatama mitmeid kandideerimisavaldusi ja vestlema kümnete inimestega enne, kui ta leiab antud rolli jaoks õige inimese. Lisaks on vaja samal ajal tegeleda ka enda igapäevaste tööülesannetega. Siin tulevadki päevakorda värbamisagentuurid, võimaldades tööandjale rohkem aega, mida kasutada enda töö tegemiseks ning keskendudes vaid kõige potentsiaalsemate kandidaatide intervjueerimisele.

aTalenti enamlevinud värbamisteenused on Avatud otsing ning Sihtotsing. Mõlema teenuse puhul viime läbi profiilikohtumise kliendiga, mille käigus paneme detailselt paika milliseid on nõudmised kandidaadile ja lepime kokku ajakava, millal mingi kindel tegevus toimub. Lisaks sellele, pakume võimaluse korral aga ka lihtsalt kandidaadi edastamise võimalust.

Kuidas käib kandidaadi edastamine?

Kandidaadi edastamine on protsess, kus tööotsija edastab meile enda CV ja info, millises valdkonnas ta sooviks töötada. Peale CV-ga tutvumist asume meie suhtlema enda klientidega, et selgitada välja, kas olemasolevatel tööpakkujatel on huvi tutvuda potentsiaalse kandidaadiga. Kandidaadi edastamise edasine protsess oleneb värbamisagentuuri ja kliendi vahelistest kokkulepetest. Näiteks, kas CV-sid edastatakse esialgu peidetud kujul või avalikult. Peidetud CV tähendab kandidaadi nime, eelnevate tööandjate ja muu äratuntava info varjamist.

Miks on kandidaadi edastamine hea majanduslikult raskel perioodil?

Värbamine on kulukas tegevus igale ettevõttele ja praegusel hetkel püüavad paljud ettevõtted vähendada kõiki tehtavaid kulutusi. Kandidaadi edastamise teenus on aga ettevõtetele tunduvalt raha- ja ajasäästlikum võimalus, leidmaks uusi talente. aTalenti poolt pakutaval kandidaadi edastamise teenusel puudub otsingu alustamise tasu ja kandidaadid edastatakse kliendile juba olemasolevast andmebaasist. Nii on ettevõtted palju vastuvõtlikumad kandidaatidele, kelle otsingut ei ole veel jõutud alustada, kuid vajadus on olemas. Kandidaadi seisukohalt on antud protsess äärmiselt mugav, sest pole vaja oodata töökuulutuse ilmumist, kaaluda enda sobilikust ja ise kandideerida, sest selle töö teevad ära värbamisspetsialistid. Lisades ennast aTalenti andmebaasi tõstab see vähese vaevaga tööotsija võimalusi leida endale meelepärane töö.

Selleks, et aTalent saaks hakata otsima teile uusi väljakutseid, registreeri ennast meie talendipanka alloleval lingil. Liitumine on tasuta ja talendipangaga liitunutele saadetakse jooksvalt tööpakkumisi, mis ühtivad kandidaadi tausta ja otsitava töö valdkonnaga. Läbi aTalenti on leidnud paljud spetsialistid endale uued väljakutsed ja arenguvõimalused.

Liitu kohe!