Miks talendid lahkuvad töölt?

Talendi lahkumine meeskonnast võib tööandja jaoks olla keeruline ja väljakutseterohke. Uue inimese leidmine ja välja koolitamine on kulukas nii rahaliselt kui ka ajaliselt ning ei ole garantiid, et valituks osutunud kandidaat on sama efektiivne kui eelmine. Terve tiimi jaoks võib ühe väärtusliku meeskonnaliikme lahkumine olla peavalu valmistav – seniks kuni otsitakse uut inimest, on sageli eelmise tööülesanded jaotatud ära allesjäänud meeskonna vahel. See tähendab lisaülesandeid, suuremat koormust ning oma plaanide ümbertegemist kogu tiimile. 

Töötajate lahkumisel on erinevaid põhjuseid. Mõnikord otsustatakse ära minna põhjustel, mida tööandjal on raske mõjutada nagu näiteks töö iseloomu või kollektiivi mittesobivus või elukoha vahetus. Sellisel juhul on juhil oluline toetada lahkuvat töötajat ning teadvustada endale, et töötaja meeskonnas hoidmiseks ei ole midagi võimalik teha. Kuid teinekord võivad töötajate lahkumisel olla hoopis teised põhjused, mida tööandjal oleks võimalik mõjutada ja muuta. Pikaajalised kliendisuhted võivad ka kergesti kaduda koos kliendi eest vastutanud töötaja edasi liikumisega.

Siin on 5 kõige levinumat põhjust:

  1. Iga päev on üks ja sama Paljudele inimestele ei meeldi rutiin. Ei soovita töötada aastaid ühes ettevõttes tehes sama rutiinset tööd iga jumala päev. Töötajad vajavad võimalusi erialaselt edasi arenemiseks ning kui ettevõttes ei ole karjääriredelil edasi liikumise võimalusi, otsitakse neid mujalt. Sageli võivad tööotsingud võtta aega ning kui töötaja on parasjagu turul ringi vaatamas, võib motivatsioon olemasoleval töökohal langeda – tuntakse igavust ja rahulolematust, mis omakorda mõjub negatiivselt töö efektiivsusele ja meeskonnale üldiselt. Seega kui märkad, et töötaja rahulolu ja efektiivsus on langenud, oleks soovituslik tegutseda kiiresti, et veel õigel hetkel leida viise, kuidas motiveerida töötajat meeskonnas jätkama.
  2. Ebaselged perspektiivid Sageli on välja kujunenud, et ettevõttel tervikuna on suured ja ambitsioonikad arenguplaanid, aga nendes puudub töötajate jaoks konkreetsus ja selgus. Tahetakse näha selget perspektiivi ja mõista, kuhu ettevõte on liikumas ning milline on töötaja roll selles protsessis. See annab töötajatele kindlustunde ning võimaluse panustada ka oma ideedega ettevõtte arengusse. Seega – selge kommunikatsiooniga võidavad mõlemad osapooled!
  3. Suur töömaht On küllaltki loomulik, et vahel tuleb ette olukordi, kus töötajad peavad tegema ületunde. Siiski tuleb meeles pidada, et pidev kõrge koormus ning ületöötamine on kiire tee läbipõlemiseni. Kui töö maht on pidevalt suur ning töötajaid selle eest ei tunnustata läbi uute karjäärivõimaluste või palgatõusu pakkumise, võib esile kerkida ebaõigluse ja ärakasutatuse tunne. Ning see on täiesti loomulik – töötajad soovivad ja peaksid ka saama oma panuse eest õiglast kompensatsiooni.  Peale kiire perioodi lõppu on kindlasti oluline jälgida, et töötaja saaks ka võimaluse aja veidi maha võtta ja kas rahulikumalt töötempot nautida või siis täielikult väikese puhkuse endale lubada. See tagab, et töötaja ei põle läbi ega kaota motivatsiooni tehtava töö osas.
  4. Töötajate tunnustamine Isegi kõige töökamad ja andekamad töötajad soovivad saada hästi tehtud töö eest tunnustust ja tasu – see on inimese loomuses. Jättes töötajate premeerimise ja tunnustamise tahaplaanile, väljendub see ka nende efektiivsuses ja töömotivatsioonis. See omakorda avaldab mõju kogu äritegevusele ning ettevõtte edukusele. Tuleb hoida meeles, et töötajad on ettevõtte üks suuremaid väärtusi ning neid tuleb hoida! Isegi kui ei ole eelarvet palkade tõstmiseks või preemiate maksmiseks, on võimalik kasutada soodsaid ja isegi tasuta võimalusi töötajate tunnustamiseks – ühistegevused, väljasõidud või ka tänusõnad. Kui inimesed ei tunne, et neid hinnatakse, on läbipõlemine ja tüdimus kiired tulema, mis võivad viia soovini ettevõttest edasi liikuda.
  5. Hierarhia Iga organisatsioon vajab struktuuri ja juhtimist, kuid jäik hierarhia võib olla töötajate heaolule ja motivatsioonile kahjulik. Kui töötaja tunneb, et tema ideid ignoreeritakse, iseseisvaid otsuseid on võimatu langetada ja kolleegidega suheldes tuleb arvestada ametikohtadega, mitte kogemuste ja teadmistega, langeb rahulolu küllaltki kiiresti ning võidakse minna otsima uusi väljakutseid.

Lõppkokkuvõttes igaüks meist tahab olla tööandja poolt tunnustatud, austatud ja motiveeritud. Seega nähes, et töötajad on hakanud ettevõttest edasi liikuma ja uusi väljakutseid otsima mujalt, tuleks võtta hetkeks aeg maha ja mõelda võimalikele põhjustele. Mida saaks ettevõtte kultuuri ja igapäevatöö juures parandada, et töötajate rahulolu oleks kõrgem ja oleks võimalik luua pikaaegseid töösuhteid? 

Loe edasi meie blogis

Näeme, et olukord tööturul on viimasel ajal üsna palju muutunud. Sellest rääkisime lähemalt ka eelmises postituses:  htt...

2020. aasta oli paljudele väljakutseterohke ja pingeline aasta, kuid kahtlemata oli see ka õpetlik ning arendav...

Koroonakevad tõi endaga kaasa palju segadust ning arusaadavatel põhjustel panid sisuliselt kõik ettevõtted oma tegevused...