Miks on hea omada LinkedIni profiili?

Tänapäeva võimalused tööturul ja ettevõtetes toimuvaga kursis olekuks on viimase paari aasta jooksul muutunud lihtsamaks ja kiiremaks. Kindlasti on paljud nõus seisukohaga, et praegu on inimestel rohkem valikuvõimalusi ja kanaleid leidmaks endale sobiv töökoht. Üha enam lisandub erinevaid agentuure, mobiilirakendusi ja muid lahendusi, mis kõik on loodud selleks, et nii tööandjad kui ka tööotsijad jõuaksid üksteiseni kergemini.

Suure tõenäosusega oleme me kõik oma elus olnud punktis, kus on olnud vaja hakata otsima tööd või tekkinud arusaam, et on aeg uueks tööalaseks väljakutseks. Mis võiks sellisel juhul olla järgmine samm? Ilmselt oled avanud mõne suurema tööotsinguportaali ning sobitanud ennast mõnda huvipakkuvasse või oma varasemat töökogemust toetavasse valdkonda. Olenevalt hetkeseisust vaatad tööportaali mõne päeva tagant, et vaadata, kas on lisandunud uusi pakkumisi või oled märkinud linnukese, et soovid uute lisatavate tööpakkumiste kohta automaatteavitusi. Tuleb tuttav ette? 

Siinkohal on aga veel üks hea võimalus, kus nii aktiivsed kui ka mitteaktiivsed tööotsijad saavad end nii-öelda nähtavaks teha veelgi rohkematele silmapaaridele. Ilmselt oled kuulnud sotsiaalvõrgustikust LinkedIn? LinkedIn on sotsiaalvõrgustik, mis on loodud selleks, et erinevate tegevusalade inimesed saaksid vahetada mõtteid, ideid ning töövõimalusi. 

Miks aga võiks Sinul olla oma LinkedIn profiil? Nagu mainitud sai, siis LinkedIni kasutavad paljud ettevõtted, värbajad ning agentuurid just selleks, et jõuda erinevate inimesteni. Võrgustik on lihtsalt ja loogiliselt üles ehitatud ning inimestega on võimalik kiiresti kontakti saada. Sinu ülesandeks on oma profiilile kirja panna võimalikult täpne informatsioon oma tegemiste ja saavutuste kohta selleks, et see kõnetaks õigeid inimesi ning seeläbi kasvaks tõenäosus, et Sinu poole pöördutakse ning tutvustatakse uusi võimalusi. 

Küll aga ei seisne profiili omamine ainult enda nähtavaks tegemises. LinkedIn võimaldab olla kursis just Sind huvitavate tippjuhtide või spetsialistide tegemiste ja väljaütlemistega. Avaneb võimalus tutvuda ja lugeda erinevate tegevusalade viimaste trendide ja suundade kohta. Lisaks on olemas LinkedIn Learning, kust on võimalik võtta kursuseid Sind huvitavate teemade kohta. Seega võib väita, et LinkedIn võimaldab ka mingil määral õppida ja saada uusi teadmisi. 

Lisaks eelmainitule on võimalik LinkedIn-ist saada ülevaade sellest, millega tegelevad Sinu sõbrad ja tuttavad. Ehk teisisõnu on see koht, kust leiad kiirelt infot ning äkki nii mõnelgi juhul võib see isiklikus või tööalases elus ära tasuda, kas Sulle endale või mõnele Sinu tuttavale. 

Nii palju kui on inimesi on ka arvamusi ning tulenevalt sellest on ka LinkedIni profiili omamise temaatikal pooldajad ja mittepooldajad. Profiili olemasolu ei eelda, et kasutad seda iga päev, kuid on hea, kui kujundad endale harjumuse aeg – ajalt sealsed uuendused üle vaadata. Kindlasti julgustan profiili tegema, sest kunagi ei tea, äkki tuleb just selle portaali kaudu mõni positiivne üllatus. Profiil on justkui Sinu avalik CV ning see, kuidas seda kujundada soovid on juba Sinu enda otsustada.

Loe edasi meie blogis

Tööotsimise protsess on mitmeti justkui elukaaslase valimine. Nii uue töö kui kaaslase otsingul tuleb täpselt kindlaks t...

Töökoha vahetusele mõeldes ning enne uuele positsioonile kandideerimist mõtlevad kandidaadid mitmetele erinevatele aspek...

“Ei piisa sellest, et teatakse, - teadmisi tuleb ka rakendada; 
ei piisa sellest, et tahetakse, - tuleb ka vastavalt te...