Mida peab tööandja oluliseks kandidaatide värbamise ja valiku juures? 

22.01.2021 | |

Töökoha vahetusele mõeldes ning enne uuele positsioonile kandideerimist mõtlevad kandidaadid mitmetele erinevatele aspektidele nagu näiteks antud ametikohal pakutav palk ja selle konkurentsivõimelisus, töökoha stabiilsus, ettevõtte tuntus ja bränd ning meeskond. Mõeldakse sellele, mida antud ametikoht pakub ning kas see täidab kõik soovid või mitte. Kuid tööotsijana on oluline silmas pidada, et ka tööandjal on seatud ootused oma tulevasele töötajale, kelles soovitakse näha kindlaid omadusi ja oskusi. Nendeks võivad olla varasem töökogemus, meeskonda sobivus ja antud ametikohaks olulised isiksuseomadused nagu näiteks algatusvõime, loov mõtlemine ning proaktiivsus. Selleks, et aidata kandidaatidel näha kandideerimisprotsessi ka tööandja silmade läbi oleme kirja pannud 3 peamist aspekti, mida tuleks meeles pidada ning mille alusel võivad tööandjad oma värbamisvaliku teha. 

Pikaajaliste töösuhete potentsiaal

Üks kõige olulisemaid aspekte tööandja jaoks on tulevase töötaja stabiilsus ning motivatsioon pikaajalise töösuhte loomiseks. Kuna uue töötaja väljakoolitamine on kulukas nii ajaliselt kui ka finantsiliselt, soovib tööandja veenduda, et kandidaat on enda jaoks läbi mõelnud, kui pikalt näeb end antud ametikohal töötamas. Tööandjas võib kahtlusi tekitada kandidaadi CV-s välja toodud lühiajalised töösuhted. Võib juhtuda, et lühikeste töösuhete taga on mõistetavad põhjused, kuid sel juhul tuleks seda ka oma CV-s või kandideerimisavalduses välja tuua ning selgitada, et tööandjasse kindlustunnet sisendada. Ettevõtte kuvandi ja ka töö kvaliteedi tagamiseks on oluline, et seal töötavad inimesed oleksid oma ala spetsialistid ning põhjalike valdkonna- ja ettevõttespetsiifiliste teadmistega. Seetõttu soovibki tööandja leida endale usaldusväärse kollektiiviliikme, kellesse panustada ning kellega pikaaegne töösuhe rajada. Kuigi viimastel aastatel on nii tööandjate kui ka töötajate seas töösuhte kestvus ja pikaaegse töösuhte staatus mõnevõrra muutunud, ootavad enamik tööandjaid vähemalt kahe aasta pikkust pühendumist. Kuna uus töötaja on esialgu ettevõttele suur finantsiline väljaminek, on paar aastat aeg, mille jooksul on võimalik töötaja välja õpetada ning värbamine hakkab end ettevõttele ära tasuma. 

CV on Sinu pilet intervjuule

Isikupärase CV kaudu saad edasi anda informatsiooni oma oskustest ning varasematest kogemustest. Tuleb ka silmas pidada, et CV vajab pidevat täiendamist ning ülevaatamist – kui oled vahepeal läbinud lisakoolitusi, omandanud uusi oskusi või kvalifikatsioone ning vahetanud töökohta, märgi see kõik sinna üles ning võid suurendada töökoha leidmise võimalusi. CV-d koostades on küll oluline anda piisavalt põhjalik ülevaade, kuid samaaegselt mitte koormata lugejat üle liigse informatsiooniga. Samuti on oluline ausus – tööandja tutvub põhjalikult Sinu CV-ga ning seal väljatoodu tuleb jutuks ka tööintervjuul, seega ei ole mõistlik end üle müüa ja lisada sinna oskusi, mida Sul tegelikkuses ei ole. Samuti on hea vaadata üle oma CV enne igat kandideerimist, et veenduda kas just hetkel kõneall oleva kandideerimisprotsessi tarbeks on seal vajalik info olemas või tuleks millelegi lisanduvat tähelepanu pöörata.

Kui tööandja on kuulutuses välja toonud, et otsitakse varasema sarnase kogemusega inimest, siis pööratakse tõenäolisemalt esmajärjekorras tähelepanu sarnase valdkonnakogemusega kandidaatidele. Kui Sul on see olemas, siis kirjelda seda põhjalikumalt, tuues välja olulisemad detailid ning igapäevatöö kirjeldus. Kui Sul aga konkreetset sarnast kogemust ei ole, siis võid selle kohta kirjutada kandideerimisel saadetavas motivatsioonikirjas ning tuua ka välja, mis põhjusel siiski kandideerinud oled ning miks usud, et just Sina võiksid antud ametikohale sobida. Mõnikord võid oma teiste kogemuste ja oskustega tuua ettevõttele siiski piisavalt väärtust, et tööandja kaaluks Sinu töölevõtmist ka ilma varasema samalaadse kogemuseta. Seejuures on oluline jääda ausaks ja autentseks. Samuti on hea mõte lasta paaril inimesel oma CV üle vaadata ning küsida tagasisidet, et teha vajaminevaid korrektuure. Loe lähemalt, mida tuleks veel CV-d koostades arvesse võtta SIIT

Tööintervjuul saavutatud kontakt ning eneseväljendusoskus

Lisaks kandideerimisavaldusele ja motivatsioonikirjale on tööandjate jaoks olulisel kohal ka tööintervjuul saadud informatsioon. Kandidaadil palutakse rääkida oma kogemustest ning küsitakse mitmesuguseid ametikoha spetsiifilisi küsimusi, mille põhjal on võimalik hinnata sobivust antud positsioonile. Kahtlemata on tööandjate jaoks oluline ka kandidaadi isiksus  ning suhtlemis- ja eneseväljendusoskus. Enda meeskonda soovitakse kaasata inimesi, kellega on koos hea töötada ning kes sobituvad ka olemasoleva kollektiiviga. Kuna tööintervjuu on ajaliselt piiritletud, siis püütakse selle lühikese ajaga saada kandidaadist võimalikult põhjalik ülevaade. Seetõttu ei ole kandideerimisprotsessis määrav vaid Sinu varasem töökogemus, vaid ka niinimetatud “pehmemad oskused” nagu näiteks suhtlemis- ja kuulamisoskus, usaldusväärsus, probleemilahendusoskus, õppimismotivatsioon ning avatus koostööle ja tagasisidele. Kuna sama ametinimetusega positsioonid võivad eri ettevõtetes olla küllaltki erineva sisulise tähendusega ja igapäevatööülesannetega, soovib tööandja läbi erinevate küsimuste mõista, kas oled sobiv kandidaat just nende ettevõttesse. 

Iga kandideerimisprotsess on veidi erinev, kuid oluline on osata näha protsesse ka läbi tööandja silmade ning olla valmis andma endapoolne panus, et näidata tööandjale, et oled nende meeskonda sobilik liige! 

Kui oled hetkel tööotsingutel olev kandidaat, siis saada oma CV aadressile info@atalent.ee. Kui oled hoopis tööandja, kes vajab nõu ja abi värbamisprotsesside läbiviimises, siis anna meile märku ja üheskoos leiame Sinu meeskonda just kõige sobivama talendi! 

Loe edasi meie blogis

Tööotsimise protsess on mitmeti justkui elukaaslase valimine. Nii uue töö kui kaaslase otsingul tuleb täpselt kindlaks t...

“Ei piisa sellest, et teatakse, - teadmisi tuleb ka rakendada; 
ei piisa sellest, et tahetakse, - tuleb ka vastavalt te...

Dear Jobseeker,
I know you must be tired...Tired of the rejection, disappointments and setbacks, but you can't give up ...