Kui tööturul on palju häid kandidaate liikvel, siis miks on ettevõtetes endiselt tööjõupuudus?

2020. aasta oli paljudele väljakutseterohke ja pingeline aasta, kuid kahtlemata oli see ka õpetlik ning arendav. Tiimis saime möödunud aasta jooksul võtta aja maha, et reflekteerida oma seniseid tegevusi ja viia läbi põnevaid uuendusprotsesse. Uued töömeetodid, teenused ning meeskonna areng – just need kolm sõna kirjeldavad 2020 aastat ehk kõige paremini. 

Eduka värbamisprotsessi eelduseks on nii profiili kui protsessi eelnev põhjalik planeerimine ning, et kõigil osapooltel on ühtne arusaam ning pühendumine. Kuid sageli võivad värbamisvajadused tekkida ootamatult ning vajavad kiiremat tegutsemist. Selleks töötasime eelmisel aastal välja andmebaasi tugevatest kandidaatidest, kes on just parasjagu avatud uutele tööpakkumistele. Nägime, et see on efektiivne viis, kuidas viia kokku oma ala spetsialist ja tööandja ning panustada omaltpoolt kiire koostöösuhte alustamisse. 

Värbamisprotsesse läbi viies on oluline, et protsessi juhtiv värbaja oleks heade teadmistega otsitavast positsioonist ning selle valdkonnast. Et projekte maksimaalselt edukalt läbi viia, on nüüdsest meie meeskonnas kindlatele valdkondadele spetsialiseerunud värbajad. Näiteks on meil tiimis eraldi värbajad IT-, industriaal- ning äri- ja finantssundadele. Peame oluliseks oma kompetentsipiiride tundmist, mistõttu soovime enne projektide alustamist veenduda koos kliendiga, kas otsitavat profiili on meil võimalik täita või mitte. Kuid seejuures oleme valmis väljakutseteks ning seeläbi koostöös kliendiga õppima ja end arendama.

2020. aasta oli tööturul ning värbamismaastikul mitmeti heitlik ning kiirelt muutuv. Kevadel läksid paljud ettevõtted läbi koondamistest ning olid kohustatud mitmeid häid töötajaid ära saatma. Niigi keerulisel ajal võib töökohast ilma jäämine olla kandidaadi jaoks tugeva negatiivse mõjuga, mistõttu soovime alati oma klientidele selle otsuse tegemise juures abiks olla. Seega pakume alates möödunud aastast oma klientidele ka koondamiskonsultatsiooni teenust, mille eesmärk on toetada töö kaotanuid ja valmistuda üheskoos taaskord tööturule naasmiseks. Seeläbi on ettevõttel võimalik näidata oma töötajatele, et koondamisotsus ei ole tehtud kergekäeliselt ning omaltpoolt panustatakse, et aidata töötajal olukorrast taastuda.

Murrame müüdi

Möödunud aastal aset leidnud koondamistest jäi aga paljudele mulje, et värbamismaastik on täielikult muutunud ning ka kogenud spetsialiste on võimalik leida kerge vaevaga. Mõneks hetkeks võis tõepoolest olla tööturul nii mitmeidki spetsialiste, keda varasemalt oli olnud raskem oma ettevõttesse värvata, kuid see olukord ei püsinud nii kuigi pikalt. Kogenud spetsialistid leidsid võrdlemisi kiiresti uued väljakutsed ning tööturu olukord oli mitmes valdkonnas taastumas. 

Kuulsime korduvalt oma klientidelt arvamust, et praegusel ajal on võimalik iseseisvalt, ilma värbamisagentuurita, leida meeskonda vajalikke inimesi, kuid mitmed naasesid meie juurde pärast iseseisvat proovimist ning ebaõnnestumisi. See tõestas meile, et kogenud spetsialistid ei püsinud tööturul vabadena kuigi kaua ning õigete töötajate leidmiseks on siiski oluline võtta aega ja pühenduda, et viia läbi põhjalikult planeeritud värbamisprotsess. 

Samuti muutis möödunud aasta inimeste suhtumist töökohavahetusse – kogu tööturul valitsenud ebastabiilsus oli põhjuseks, miks ei julgetud mõeldagi uutele väljakutsetele ja lahkuda vanalt ametikohalt, mistõttu oli taaskord vaja muuta värbamisprotsesse põhjalikemaks ning mõelda läbi võimalikud ohukohad ning võimalused heade kandidaatide leidmiseks. 

Kõige olulisem tegur värbamisprotsessi õnnestumisel

2020. aasta oli meie meeskonna jaoks ühtaegu põnev kui ka õpetlik. Võtsime vastu mitmeid uudseid ja väljakutseid pakkuvaid projekte, millest enamuse viisime eduka lõpuni. Kuna oleme kõik ikkagi inimesed, siis tuli ette ka otsinguid, mis edukalt ei lõppenud ning millest saime välja kujundada õppekohad iseendale ning analüüsida läbi oma tööprotsesse.

Selleks, et värbamisprojekt oleks edukas, on oluline veenduda värbamisvajaduses ja määratleda ühiselt selge profiil, millist inimest oma meeskonda soovitakse leida. Samuti on äärmiselt oluline, et kogu protsessiga oleks ka kaasas just see meeskonnaliige, kes teeb lõpliku valiku ja otsuse. Suheldes läbi mitmete kontaktisikute, võib osa informatsioonist minna kaduma ning see vähendab tõenäosust värbamisprotsessi edukaks lõpetamiseks. Seeläbi mõistsime taaskord kui oluline on tihe ja usalduslik koostöö oma klientidega, et leida üheskoos otsitavale positsioonile sobiv kandidaat. 

Loe edasi meie blogis

Talendi lahkumine meeskonnast võib tööandja jaoks olla keeruline ja väljakutseterohke. Uue inimese leidmine ja välja koo...

Näeme, et olukord tööturul on viimasel ajal üsna palju muutunud. Sellest rääkisime lähemalt ka eelmises postituses:  htt...

Koroonakevad tõi endaga kaasa palju segadust ning arusaadavatel põhjustel panid sisuliselt kõik ettevõtted oma tegevused...