Kuidas leida uusi väljakutseid pärast töökaotust?

26.11.2020 | Hellika Limmart | 5min read

Dear Jobseeker,

I know you must be tired…Tired of the rejection, disappointments and setbacks, but you can’t give up now. Rest a bit if you must. But get back up and keep going. Something good will happen to you. ❤

– Brigette Hyacinth

 

Covid-19 mõjutuste tõttu toimusid nii Eesti kui ka maailma majanduses ulatuslikud muudatused, mis sundis paljusid ettevõtteid uksi sulgema või töötajaskonda vähendama. Esmajärjekorras suleti mitmesugused teenindava sektori ettevõtted, kuid aja möödudes jõudsid koroonakriisi mõjud ka teistesse tegevusvaldkondadesse. Kui esmapilgul näis, et töökoht on ohus kõige uuematel meeskonnaliikmetel või väiksema vastutusega töötajatel, siis ajapikku selgus, et nii see ei ole. Töökohti kaotasid ka aastatepikkuste kogemustega spetsialistid, kes olid pikalt mõne ettevõtte edukäiku oma panuse andnud. See näitas, et tööturu olukord ei ole enam nii lihtsasti kontrollitav ning olenemata ametikoha prestiižikusest, võis töökaotus jõuda igaüheni. See teadmine tõi palju ebakindlust, luues pidevalt äreva ja stressirohke töökeskkonna ning enesetunde. Ärevust tundsid loomulikult töö juba kaotanud inimesed, kuid pidevas pingeseisundis olid ka need, kes jälgisid pidevalt majandusuudiseid ning püüdsid ennustada, millal käesoleva kriisi mõjud nende tegevusvaldkonda jõuavad. 

Positiivse külje pealt nägid paljud inimesed koondamistes ja töökaotustes ka võimalusi uuteks väljakutseteks. Avastati, et aastaid ühes ettevõttes samal ametikohal olles oldi muututud mugavaks ning ei oldud ammu mõeldud võimalustele katsetada miskit uut. See andis motivatsiooni ja jõudu, et hakata tööturul hoopis positiivsema pilguga ringi vaatama ning analüüsima oma tugevusi ja potentsiaali. Mõeldi võimalikele uutele valdkondadele, kus oleks võimalik end arendada ning, mis suunas edasi liikuda. Seejärel võeti vastu otsus tööturul aktiivselt kandideerima hakata. Mõeldes, et seljataga on aastatepikkused kogemused ühes valdkonnas, võiks ju sarnasele positsioonile mõnes teises valdkonnas olla kerge üle minna? Kuid tegelikkus oli teine. Tööturul oli ühtäkki hulgaliselt kogenud spetsialiste, kes seniselt olid saanud igakuiselt kirju erinevatelt tööpakkujatelt, kuid olid nüüd hoopis keerulisemas olukorras. Esmapilgul saadeti oma kandideerimisavaldusi vaid ettevõtetesse, mille kohta oli eelnevalt tehtud põhjalik taustauuring ja veendutud, et see on just see koht, kuhu on soov oma teadmiste ja oskustega panustada. Hiljem jõudis kohale reaalsus – sarnases olukorras kandideerijaid on parasjagu tööturul veelgi, ja mitte vähe. See tähendab tihedat konkurentsi, pikalt kestvaid kandideerimisprotsesse ning suurenenud tõenäosust mitte valituks osutuda.

Kuidas tulla toime pidevate äraütlemistega?

Tänaseks on esimesest koondamislainest on möödas juba ligi 9 kuud. Selle aja jooksul on töö kaotanute hulgas nii värskemad tööturul olijad kui ka pikaaegsed spetsialistid. Kui esialgu tundus tegemist olevat põneva võimalusega uute väljakutsete leidmiseks, siis tänaseks on nii mõnelgi inimesel olukord täiesti teistsugune. Kandideeritakse kõikvõimalikestesse kohtadesse, pööramata erilist tähelepanu ametikoha spetsiifikale või vastavusele varasemate kogemustega. Ollakse valmis võtma vastu ka pakkumisi, kus ei ole kaugeltki võimalik enda tegelikke teadmisi ja potentsiaali rakendada. Taolised, mitmeid kuid kestvad kandideerimisprotsessid võivad olla väga kurnavad. Motivatsiooni ja tahtejõu kadu on kerge tulema kui panustatud aeg motivatsioonikirjadele ja CV-de värskendamistele asjatuna näib, saades pidevaid äraütlemisi. On raske mitte võtta isiklikult saadud “ei”-sid, kui oled niigi teinud järeleandmisi ja otsustanud leppida ametikohaga, mis ei paku Sulle täit soovitud väljakutset. Kuid olukorra täielikuks mõistmiseks on kasulik end panna hetkeks ka tööandja kingadesse – laekuvaid kandidatuure on suurtes hulkades, sobivaid kandidaate on palju ning värbamisotsus tuleb teha ettevõtte huve arvesse võttes,  leides antud ametikohale kõige sobivama ja potentsiaalselt pikaaegsema inimese.

Kuidas suurendada võimalusi uue töökoha leidmiseks?  

Kuudepikkused tööotsingud võivad olla kurnavad, kuid sellegipoolest võivad need anda võimaluse teha asju, milleks seni ei ole aega ja võimalust olnud. 

  • On võimalik osaleda erinevatel täiendkoolitustel töötukassa ning erinevate tasuta ja tasuliste webinar’ide kaudu, mida hetkel hulgaliselt leidub. See on hea viis avardada oma silmaringi selliselt, nagu seda ei ole varasemalt olnud võimalik ajapuuduse tõttu teha. Omandades vabal ajal uusi teadmisi mitmesuguste valdkondade kohta, suurendad ka oma tõenäosust mõnes uues ja huvitavas valdkonnas töö alustamiseks.
  • Kui tööotsingutel on peal tugev ajaline surve, siis võib tunduda mõistlik kandideerida paljudesse eri kohtadesse, mõtlemata läbi enda tegelikud soovid ja keskendumata pakutavate ametikohtade sisule. Seetõttu saadetakse sageli ühesuguseid kandideerimisavaldusi, muutmata mõnikord isegi motivatsioonikirjas ära kõneall oleva ametikoha või ettevõtte nime. Kuigi ka tööandjad mõistavad tööturul toimuvaid muutusi ning kandidaatide vajadust endale uus sissetulekuallikas leida, soovitakse siiski näha tulevase töötaja motivatsiooni ning soovi nende meeskonnaga liitumiseks. Seetõttu üks võimalus, kuidas tööotsingute tulemusi edendada on oma aja panustamine kandideerimisprotsessi. Anna oma potentsiaalsele tulevasele tööandjale teada, miks soovid nendega liituda ning mis väärtuse endaga ettevõttesse kaasa tood. Loe sellest lähemalt SIIT
  • Lisaks saadetavatele CV-dele on soovituslik viia läbi värskenduskuur erinevates portaalides üleval olevates profiilikirjeldustes. Kui Sul veel ei ole, siis loo endale LinkedIn konto – selle kaudu suurendad tõenäosust jääda silma erinevatele tööandjatele. Loe lähemalt milline on atraktiivne LinkedIni konto ning miks on see üldse vajalik
  • Suurenda oma LinkedIn võrgustikku – otsi ettevõtteid, mis Sind kõnetavad ning inimesi, kes jagavad huvitavaid postitusi või kelle käekäiguga sooviksid kursis olla ning connect’i nendega! Seeläbi võid tutvuda uute ja huvitavate inimestega ning suurendada ka võimalust jäämaks silma just õigetele inimestele, et liikuda edasi oodatud ametikoha juurde. 
  • Viimaks – võta ise ühendust mõne värbajaga, anna märku, et oled tööotsingutel ning jaga oma mõtteid otsitavatest väljakutsetest. Kui värbajal ei ole Sulle kohe sobivat pakkumist jagada, siis saab ta hoida Sinu kontakti ja eelistused meeles, et tulevikus ühendust võtta.

Tööotsingute periood võib olla keeruline ja kurnav, kuid ära anna alla – rasked ajad õpetavad meid ja aitavad meil näha asju uue pilguga! Kui oled äri- või tehnoloogia valdkonnas otsimas endale uut tööalast väljakutset, siis anna meile sellest märku

Loe edasi meie blogis

Tööotsimise protsess on mitmeti justkui elukaaslase valimine. Nii uue töö kui kaaslase otsingul tuleb täpselt kindlaks t...

Töökoha vahetusele mõeldes ning enne uuele positsioonile kandideerimist mõtlevad kandidaadid mitmetele erinevatele aspek...

“Ei piisa sellest, et teatakse, - teadmisi tuleb ka rakendada; 
ei piisa sellest, et tahetakse, - tuleb ka vastavalt te...