6 põhjust, miks iga inimene peaks korra elus müügitööd tegema.

25.03.2019 | Helina Pajula |

Erinevate isikuomaduste arendamine.

Müük on kindlasti üks valdkondadest, mida igaüks ei ole võimeline tegema ning üsna kiiresti selgub, kas inimene üldse jaksab või oskab müügitööd teha. Kui järjepidevust ja kannatlikkust ei ole, siis müügis läbi ei löö. Peab olema valmis eitavateks vastusteks, tegema päevast päeva sarnaseid asju ning valmis olema, et tulemus tuleb tihtipeale pika aja pärast. Müügitöö sageli kasvatab kõige enam “EI” vastustega toimetulekut.

Müügitöö on põnev ja väljakutsuv ning ala, mida koolipingis sellisel viisil ei ole võimalik õppida. Müügitöö hõlmab endas oskust kuulata, aru saada ning mis kõige tähtsam – suhelda. Kas suudetakse teha seda rasket ning kannatlikkust nõudvat tööd ning samas hoida ennast distsiplineerituna ja motiveerituna?

Võimalus saada lai kontaktvõrgustik enda ümber.

Läbi müügi on põnev tutvuda paljude erinevate inimestega. Selles valdkonnas töötades on võimalus “jalg ukse vahele saada” väga tuntud ning ägedates ettevõtetes. Läbi igapäevase suhtluse ning kohtumiste areneb oskus inimestega suhelda ning läbirääkimisi pidada. Teame, et tänapäeval on tihti üsna oluline, kui suur on meie tutvusringkond ning kes on need inimesed, keda tunneme. Arvesse võttes veel fakti, et Eesti on väike, siis iga tutvus loeb. Head ja õiged kontaktid aitavad elus alati kaasa!

Õpid küsima õigeid küsimusi ja kuulama inimesi.

Oleme kuulnud nii mõnegi inimese käest arvamust, et müügiinimene on lihtsalt see, kes oskab suuga suure jutu teha ja isegi eskimole jääd müüa. Kindlasti on selliseid ettevõtteid, kus müügiinimene peabki olema veidi agressiivsem enda müügitehnikatega, kuid suures osas siiski peab müüki tehes leidma ideaalse tasakaalu rääkimise ja kuulamise vahel. Müügiesindajal kui teenusepakkujal ei ole võimalik enda teenust müüa, kui ei teata, kes on klient, mis on tema vajadused ning kas tal on olemas reaalne huvi. Seda ei saa kunagi teada ainult ise rääkides, vaid just klienti kuulates ning temas soove analüüsides.

Pidev eneseareng ning väljakutsed.

Koolitused, raamatute lugemine, enesetäiendamine, eneseanalüüs – seda kõike peaks üks hea müügiinimene tegema selleks, et paremaks saada ning kursis olla järjest uuenevate trendidega antud valdkonna maastikul. Kindlasti ei tohi panustada ainult teooriasse vaid näha vaeva, et saadud teadmisi rakendataks igapäevaselt. Müük on hea valdkond, kus pidevalt analüüsida läbi enda tugevused ja nõrkused ning leida valem, kuidas järjest paremini ja efektiivsemalt tööd teha, et tulemusteni jõuda.

Mis tihtipeale selle töö juures inimesi hirmutab, on tulemustest sõltuv töötasu. Müügis töötades tekib tahes tahtmata olukordi, kus käivad läbirääkimised, mis hõlmavad endas suuri summasid ning võimalusi. Sellistel juhtudel hakkab fantaasia lendama, kuid ei mõisteta, et tulemuseni jõudmiseks peab sageli palju tööd tegema. Järjepidevus, sihikindlus ning reaalsuse mõistmine on see, mida tuleb igapäevaselt endale meelde tuletada, et müügitöös ellu jääda.

 Võimalus olla iseenda aja peremees.

Müügitöö puhul on kindlasti väga suureks plussiks paindlik töögraafik ja päevakava. Ise tead, kas töötad kontoris, kodus või kohvikus. Töö on väga liikuv, sageli toimuvad kohtumised klientidega ning tööpäev võib pidevalt muutuda.

Päevakava on tõesti kergem planeerida ja vabadust on selles osas rohkem kui mõnel teisel positsioonil, kuid tööd peab tegema tihtipeale rohkem ning selleks peab olema piisavalt distsipliini, et töö tehtud saaks. On ka inimesi, kes ei soovi töötada üksinda kodukontorist. Selleks, et hoida ühtsust meeskonnas, on hea töötada kontoris koos enda kolleegidega. See annab võimaluse õppida enda tiimiliikmetelt ning tunda, et kõik pingutavad ühise eesmärgi nimel.

Õpid märkama inimeste vajadusi ning olema õigel ajal abiline.

Müügiinimene on kui konsultant, kelle ülesanne on välja selgitada kliendi vajadused. Peab õppima küsima õigeid küsimusi ning läbi vastuste ise mõistma, mis need vajadused tegelikult on. Tekitades vastastikust usaldusväärsust ning pakkudes kvaliteetset teenust, aitame kliendil omakorda pakkuda läbi enda tegevuse lisandväärtust ning konkureerivate ettevõtete seas paremini silma paista. Pärast meeldivat koostööd on aru saada, et meie töö oli palju tähendusrikkam kui oleks osanud arvata. See ongi see, mis teeb müügitöö nii põnevaks. Kunagi ei tea, mida päev toob või keda saame aidata!

KOKKUVÕTE

Müügitöö võib kohati olla väga keeruline ja raske aga õige strateegia, pühendumise ja heade kolleegidega on võimalik liigutada mägesid ning teha kliendi silmis võimatu võimalikuks. Need on just sellised väljakutsed, millega puutume igapäevaselt kokku siin, aTalendis. Kui sa tundsid ennast ära ning leiad, et sooviksid alustada ärisuhete looja meeskonnas, siis anna sellest meile teada!

Helina ja Andre

Loe edasi meie blogis

Tööotsimise protsess on mitmeti justkui elukaaslase valimine. Nii uue töö kui kaaslase otsingul tuleb täpselt kindlaks t...

Töökoha vahetusele mõeldes ning enne uuele positsioonile kandideerimist mõtlevad kandidaadid mitmetele erinevatele aspek...

“Ei piisa sellest, et teatakse, - teadmisi tuleb ka rakendada; 
ei piisa sellest, et tahetakse, - tuleb ka vastavalt te...